Image

עלויות

עלות הטיפול בקליניקה שלי לא עולה על המקובל באזור המרכז. סטודנטים ופנסיונרים יוכלו לקבל טיפול במחירים מוזלים. העלות וצורת התשלום נקבעות בדרך כלל במפגש ההכרות.